Välkommen till Nordic Peak!

Nordic Peak är ett IT-företag med fokus på tjänste- och produktutveckling. Vi erbjuder kompletta helhetsåtaganden såväl som nischad spetskompetens främst inom utveckling med öppen källkod.

Senaste nytt

Välkommen Fredrik!
Läs mer

Open ePlatform

Open ePlatform är en komplett e-tjänsteplattform för hantering av e-tjänster. Med vår e-tjänsteplattform kan din organisation själv bygga och publicera e-tjänster direkt i webbläsaren.
Läs mer

Vi är ett IT-företag med fokus på tjänste- och produktutveckling

Våra lösningar och tjänster är alltid baserad på öppen källkod och utvecklas behovsdrivet i nära samarbete med våra kunder. Det betyder att våra kunder inte behöver betala några onödiga licensavgifter eller bli utsatta för inlåsningseffekter.

Kvalitet och tillgänglighet
Vi vet att kvaliteten på en IT-lösning påverkas i alla led, under hela livscykeln. Vi kan vara med er hela vägen, vägleda, genomföra, utveckla och förvalta. Nordic Peak är uppbyggt för att svara mot detta, med en förmåga att åta sig helheten och därigenom säkerställa den totala kvaliteten. När vi har hand om helheten kan vi garantera tillgänglighet och datasäkerhet.

Vårt huvudområde ligger inom produktutveckling, med leverans på traditionellt vis eller i molnet. Det innebär att våra kunder betalar för det som behövs, när det behövs. Kunden slipper göra ingrepp i den egna miljön och avsätta egna resurser. Samtidigt som detta innebär en flexibilitet för kunden ger det oss på Nordic Peak de bästa förutsättningarna att säkra tjänstens kvalitet i alla led.

Våra kunder
Vi levererar våra lösningar och tjänster till både stora och små organisationer. Våra kunder består av såväl privata aktörer som offentlig sektor. Bland våra kunder finns över 200 kommuner från Kiruna i norr till Malmö i söder.
 

Våra tjänster

Open ePlatform

Open ePlatform är en komplett e-tjänsteplattform för hantering av e-tjänster. Med vår e-tjänsteplattform kan din organisation själv bygga och publicera e-tjänster direkt i webbläsaren.

Läs mer
 

Samarbetsrum

Samarbetsrum är ett digitalt verktyg för samarbeten med enkel behörighetsstyrning för de olika projekten och dess deltagare.

Läs mer
 

Filarkivet

Filarkivet är en digital tjänst för att enkelt och säkert kunna dela filer mellan olika parter. De uppladdade filerna kan behörighetsstyras och krypteras för största möjliga säkerhet.

Läs mer

Nyheter

Välkommen Fredrik!
2024-05-22 10:36
 
 
Välkommen Moa!
2023-06-13 10:33